Pożegnanie uczniów klas maturalnych

„Nasze wczoraj, nasze dziś, nasze jutro” to hasło, które przyświecało nam 27 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kiedy żegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Szkołę ukończyło technikum TL/TG i II LO- klasy mundurowe. Na uroczystości gościliśmy Starostę Powiatu Grójeckiego- pana Marka Ścisłowskiego, Inspektora ds. Oświaty- panią Małgorzatę Iskrę, Proboszcza Parafii św. Mikołaja Biskupa- księdza Stanisława
Dobkowskiego oraz przedstawicieli Rady Rodziców klas maturalnych.

Akademię rozpoczęła Dyrektor ZSP- pani Dorota Kreczmańska witając zgromadzonych gości, Grono Pedagogiczne, Rodziców oraz młodzież. Klasa mundurowa zaprezentowała ostatnią musztrę a następnie otrzymała stopnie wojskowe. Były kwiaty dla wychowawców, nauczycieli za trud, za zaangażowanie włożone w edukację i wychowanie młodzieży. Jak co roku, tak i teraz wręczono wiele nagród książkowych uczniom, którzy pracowali na rzecz samorządu szkolnego, zdobyli wyróżnienia w dyscyplinach sportowych, brali udział w akcji krwiodawstwa, osiągnęli wysoką średnią ocen lub mogli się pochwalić nienaganną frekwencją. Uczennica klasy TL/TG- Milena Skrzypczak otrzymała nagrodę Burmistrza Warki za najlepszą średnią w całym cyklu nauczania.

Podczas tego uroczystego dnia odbyła się również krótka akademia upamiętniająca Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas pierwszych TL i TH przypomnieli wszystkim jak ważne dla Polski było to wydarzenie, podkreślając, że prawdziwy Polak powinien znać historię swojego kraju.

Na koniec był czas na życzenia dla absolwentów: powodzenia podczas egzaminów maturalnych, podejmowania dobrych wyborów i decyzji życiowych.