Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii

Pierwsza grupa uczniów technikum już od tygodnia realizuje praktyki zawodowe w Portsmouth, Anglia. Staż pracy w zagranicznych firmach jest częścią projektu „Zawody na miarę Europy” realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja KA1, współfinansowanego przez Unię Europejską.