Rozstrzygnięcie konkursu „Warka Nakręcona na Bezpieczeństwo”.

Dnia 9 października 2018r. odbył się finał warsztatów i konkursu „Warka Nakręcona na Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia była szkoła jazdy Stańczyk Nauka Jazdy s.c. przy współpracy WORD Radom oraz UMIG Warka. Uczniowie naszej szkoły wywalczyli za swój film pierwsze miejsce oraz nagrody: tablicę interaktywną i komplety profesjonalnych strojów sportowych. Podczas uroczystego podsumowania konkursu Pani dyrektor Dorota Kreczmańska wraz z uczniami odebrała gratulacje z rąk burmistrza Miasta i Gminy Warka pana Dariusza Gizki  oraz dyrektora WORD Radom pana Dariusza Piątka. Szkolnym koordynatorem projektu była pani wicedyrektor Ewa Matysiak. Po części oficjalnej uczniowie i zaproszeni goście wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.