Stypendium Prezesa Rady Ministrów

29 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu dobyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla 70 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Wśród wyróżnionych osób znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Natalia Winiarek – uczennica kl. IV Technikum Hotelarskiego oraz Michał Michałowski – uczeń kl. III Liceum Ogólnokształcącego, który po raz drugi jest stypendystą Premiera.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów należy do najbardziej zaszczytnych wyróżnień jakie może trafić do młodego człowieka uczącego się w polskiej szkole ponadgimnazjalnej. Otrzymuje je tylko jeden uczeń z danego typu szkoły, który wykazał się w poprzednim roku szkolnym najlepszymi wynikami w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,75) lub wybitnymi osiągnięciami w konkretnej dziedzinie.
Stypendyści otrzymali w nagrodę dyplomy oraz wsparcie finansowe na dany rok szkolny.
Serdecznie gratulujemy Natalii i Michałowi i życzymy dalszych sukcesów.