Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego

Troje uczniów Technikum Hotelarskiego otrzymało stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego
,,Mazowsze –stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  na lata 2017/2018.
Stypendium w wysokości 4786,00 złotych na ucznia otrzymali:

  • Dominika Pisarek,
  • Daria Tobiasz,
  • Dominik Strzelczyk.

Jednym z wymogów, by móc złożyć wniosek o stypendium, było osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów  przynajmniej 4.0 oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów zawodowych przynajmniej 5.0).
Obecnie stypendyści realizują ,,Indywidualny plan rozwoju zawodowego ucznia”, który opracowali wraz ze swoją opiekunką Panią Izabelą Podworską, nauczycielką przedmiotów hotelarskich.
Celem udzielenia stypendiów jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom i jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do skorzystania ze stypendium w przyszłym roku.