Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018 w ZSP odbyło się w piątek, 22 czerwca. Był to ważny moment w uczniowskim życiu, bo to czas podsumowania wyników ich całorocznej pracy.
Kadra kierownicza na czele z panią Dyrektor Dorotą Kreczmańską, Radnym Powiatu Grójeckiego panem Witoldem Przybylskim i wychowawcami pożegnali klasy III ZSZ, którzy po raz ostatni odbierali świadectwa w murach naszej szkoły. Pozostałej młodzieży zostały przekazane gratulacje za osiągnięte rezultaty w nauce. Wyróżnieni zostali, jako najlepsi uczniowie: Daria Tobiasz z klasy III TH/TL i Oskar Tomczyk z klasy II TH/TG oraz Anna Chrzanowska z I TH i Adrian Kaliński z IIIb ZSZ za 100% frekwencję. Wręczono również upominki i pamiątkowe dyplomy wychowanko, którzy odnieśli wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych a także uczniom, którzy angażowali się czynnie w życie lokalne miasta bądź byli „darem dla innych” oddając swoją krew.
Po części oficjalnej uczniowie w klasach odebrali z rąk swoich wychowawców szkolne świadectwa podsumowujące tym samym cały rok nauki i od tej chwili mogli się już cieszyć wakacjami.