Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Po powitaniu zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli, a w szczególności bohaterów uroczystości – uczniów klas 1 SB, 1 Tl/TG, 1TL oraz 1TH. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania głos zabrali przedstawiciele klas pierwszych:

Dziękujemy wszystkim przybyłym na naszą uroczystość gościom, naszym rodzicom, nauczycielom, koleżankom i kolegom ze starszych klas. Wasza tu obecność uświetniła tę uroczystość i sprawiła, że przeżycia tej chwili na długo pozostaną w naszej pamięci.

Przed chwilą odbył się najważniejszy moment dzisiejszego spotkania. Chwila ślubowania. Przed sztandarem szkoły, w obecności całej szkolnej społeczności, przyrzekaliśmy „nie zawieść pokładanego w nas zaufania” Ta złożona przed chwilą obietnica daję nam przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość. Od dzisiaj trzeba już żyć poważniej, mądrzej. Bo być uczniem szkoły średniej zobowiązuje!

Mamy nadzieję, że staniemy na wysokości zadań, jakie stawia przed nami przynależność do wspólnoty uczniowskiej i nie przestraszy nas wysokość stawianych przez nauczycieli wymagań. Postaramy się w naszym dążeniu do nowych odkryć wykorzystać wypracowane już doświadczenia, w taki sposób, by każdy dzień był uwieńczony sukcesem.

Pani Dyrektor, przekazujemy Pani dowód przynależności do społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Proszę przyjąć od nas tekst ślubowania potwierdzony naszymi podpisami. Być może tworzymy właśnie nową tradycję już teraz NASZEJ szkoły.

Pierwszoklasiści zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Ciepłe i miłe słowa skierowała do nich Pani dyrektor Dorota Kreczmańska.