Wycieczka zawodowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warce

W dniu 26.10.2017 roku III klasa Technikum Logistycznego wybrała się na wycieczkę zawodową do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warce. Uczniowie mieli możliwość dokładnego obejrzenia całego zakładu. Sami mogli przekonać się, że
surowce wtórne, odzyskiwane w sortowni są przygotowywane do dalszej drogi. Dostarczone do firm recyklingowych sortowane odpady pozwalają na odzyskanie wielu surowców.
Przyszli logistycy otrzymali od Zakładu Usług Komunalnych broszury, długopisy, smycze i odblaski. Poznali również wiele cennych ciekawostek, np.
* rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a
niedopałki papierosów po 2 latach.
* styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat!
… Dało to młodzieży wiele do myślenia.