Wycieczka zawodowe do PSZOK

11.01.2018 r. Klasa II TG/TH wybrały się na wycieczki zawodowe do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i do Stacji Uzdatniania Wody w Warce. Uczniowie zapoznali się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych oraz w jaki sposób wodę wydobywano ze studni Głębinowej jest uzdatniania przed dostarczaniem jej do naszych mieszkań.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzania obydwu zakładów i uzyskania wiele cennych informacji na temat ich funkcjonowania. Wiemy już, co dzieje się z posegregowanymi śmieciami i dlaczego warto je segregować. Również wiemy też w jaki sposób przetrzymywana jest woda w zbiornikach, co pozwala wyeliminować pojawiające się okresowe niedobory wody w sieci wodociągowej. Wiemy też w jaki sposób z wody są usuwane żelazo i mangan.