Zakład Oczyszczalni Ścieków w Warce.

Młodzieży klasy maturalnej z Technikum Logistycznego wraz z panią Agatą Śliwą, odwiedziła zakład Oczyszczalni Ścieków w Warce. Celem spotkania uczniów i mistrza ds. oczyszczania ścieków pana Łukasza Chojnackiego było poznanie zasad funkcjonowania urządzeń i obiektów technologicznych, które są wykorzystywane do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z wszystkich niepożądanych substancji pochodzących od mieszkańców Warki i okolicy. Obiekt ten oczyszcza ścieki przed odprowadzeniem ich do rzeki i gruntu przy pomocy procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie ilości związków azotu, fosforu i zawiesin. Przeprowadzana faza wstępna, mechaniczna to proces usuwania ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin. Objawia się to rozdrabnianiem, cedzeniem, filtrowaniem i odwirowywaniem. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze i piasek.

To nie jedyne zadania, które realizuje zakład, gdyż odpowiedzialny jest za eksploatacje i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci kanalizacyjnych, konserwacje i usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnych, świadczenie usług dla ludności w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz wykonywanie zadań inwestycyjnych na zlecenie Urzędu Miasta w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

Spotkanie to było bardzo ciekawe i przydatne do usystematyzowania wiedzy potrzebnej uczniom do ostatniej kwalifikacji egzaminu zawodowego.