Pożegnanie Pani Barbary Kozłowskiej

Dnia 27 czerwca 2019 roku. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne w ZSP w Warce uroczyscie pożegnało Panią Barbarę Kozlowską, nauczycielkę religii oraz opiekuna szkolnego klubu HDK.