Wojskowo-historyczny wyjazd do Warszawy

25 października 2018r klasa II Technikum Logistycznego wraz z panią Klaudią Skowrońską, Agatą Gabler- Śliwą oraz ppłk rez. Ryszardem Olikiem uczestniczyła w wojskowo-historycznym wyjeździe do Warszawy. Dzięki uprzejmości pana Kierownika Grójeckiego Klubu Wojskowego mogliśmy zwiedzić Muzeum Katyńskie znajdujące się obecnie w Cytadeli Warszawskiej. Jest to pierwsza na świecie placówka muzealno- badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełniona na 22 tys. jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939- 1940 w sowieckich obozach i więzieniach.
Tego dnia zawitaliśmy też do Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji historii w Sali Tradycji mieszczącej się w jego siedzibie tzw. „domu bez kantów”. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy m.in że DGW realizuje przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie sił i środków zapewniających funkcjonowanie systemów dowodzenia i łączności w czasie pokoju, zagrożeń i w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się też zaopatrzeniem logistycznym i fizyczną ochroną MON. Udziela pomocy żołnierzom i pracownikom wojska powracającym do kraju po zakończeniu służby na misjach międzynarodowych. Znaczącym elementem działalności DGW jest też współpraca zagraniczna z władzami wojskowymi garnizonów państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Młodzież wzięła również udział w odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie jako delegacja ZSP Warka złożyła wiązankę kwiatów.
Był to pierwszy wyjazd z cyklu podróży wojskowo- historycznych do Warszawy w jakim uczestniczyliśmy z dalszymi planami kontynuacji na wiosnę.