Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września o godzinie 9.30 rozpoczęła się symboliczna uroczystość, w której udział wzięła część społeczności szkolnej. Pani Dyrektor Anna Górnicka przywitała serdecznie wszystkich zaproszonych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji oraz uczniów. Uczniom i nauczycielom życzyła przede wszystkim zdrowia, pozytywnego nastawienia oraz sił do pracy w specyficznej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam witać nowy rok szkolny. Pani Dyrektor szczególnie gorąco powitała w murach naszej placówki „pierwszaków” – młodzież kształcącą się w zawodach: – technik logistyk (wychowawca Pani Aldona Rzeźnik), – technik logistyk/technik hotelarz (wychowawca Pani Patrycja Wielgus), – technik informatyk/technik ochrony środowiska (wychowawca Pani Dorota Dudojć-Prokopczyk), – klasę wielozawodową branżową I stopnia (wychowawca Pan Jakub Staromłyński). Tego dnia żegnaliśmy także wieloletniego pracownika naszej szkoły – Pana Marka Michałowskiego – który odszedł na zasłużoną emeryturę. Delegacje nauczycieli, pracowników szkoły, samorządu szkolnego, uczniów klas logistycznych, absolwentów złożyły na ręce Pana Marka „Mareczka” serdeczne podziękowania, kwiaty i drobne upominki. Pan Marek na zawsze pozostanie w pamięci pracowników szkoły oraz uczniów jako człowiek pozytywnie zakręcony, wiecznie uśmiechnięty, zawsze służący radą i pomocą ze specyficznym poczuciem humoru, które wymagało od odbiorcy nieprzeciętnego wysiłku intelektualnego. Chwile takich pożegnań są zawsze słodko-gorzkie, są chwile żartów i uśmiechów oraz chwile wzruszenia i łez. Panie Mareczku, będziemy za Panem tęsknić. Dorota Dudojć-Prokopczyk