Otrzęsiny klas pierwszych

Dnia 19.11.2019 r. w naszej szkole odbyły się długo oczekiwane otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość miała na celu przyjęcie pierwszaków do grona uczniów naszej szkoły oraz ich wzajemne poznanie się.
W skład jury wchodziły Panie: Anna Górnicka – dyrektor ZS w Warce, Agata Śliwa, Aneta Wodzińska oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Anna Król. Nad właściwym przebiegiem ceremoni czuwała Pani Magdalena Szymańska wraz z klasą II TL. Starsi koledzy i koleżanki zorganizowali kilka pełnych humoru zabaw. Wszyscy uczniowie i wychowawcy aktywnie uczestniczyli w imprezie.
Ostatecznie całą imprezę wygrała klasa IGTH, ale przecież nie to było najważniejsze, a udana zabawa, budowanie pozytywnych relacji z wychowawcami, wytworzenie akceptcji u uczniów oraz integracja.
Po zakończeniu udanych otrzęsin wszyscy rozeszli się do klas w doskonałych nastrojach.