I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

19 listopada 2021r odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej już po raz VI przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem głównym tej inicjatywy jest:
a) zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
b) upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych
w zakresie transportu, spedycji i logistyki,
c) poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.
Wśród 14 uczniów z naszej szkoły biorących udział w Olimpiadzie , najlepszy okazał się Daniel Siennicki z klasy 3GTL, drugie miejsce zajęli: Monika Grądziel i Gracjan Mróz z klasy 3PTL, a trzecie Izabela Bobrowska i Patryk Piekarz, również z klasy 3PTL.

Wszystkim gratulujemy wyników i trzymamy kciuki aby udało się zakwalifikować do II etapu Olimpiady.