Protokół.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych