Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w naszej placówce połączona była z uroczystością wręczenia nowego sztandaru szkole. O godzinie 8.00 podczas mszy świętej w Kościele św. Mikołaja Proboszcz Paweł Witkowski poświęcił nowy sztandar Zespołu Szkół w Warce. Oprawę mszy przygotowali uczniowie ZS pod czujnym okiem księdza Tomasza Kołodziejskiego i pani Aldony Rzeźnik. Następnie o 9.30 na sali gimnastycznej odbyła się ceremonia przekazania sztandaru przez fundatorów. Pierwszym punktem było symboliczne wbicie gwoździ przez sponsorów, później przekazanie sztandaru pani dyrektor Annie Górnickiej, która, przyjmując sztandar, wyraziła serdeczne podziękowanie za tak cenny dar oraz zapewniła, że honor i tradycja to elementy systemu wartości, który jest i będzie fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Pani dyrektor przekazała sztandar na ręce pocztu sztandarowego, który obiecał go czcić, szanować i nie splamić jego honoru.
Przekazaniu sztandaru towarzyszyli zebrani goście: Starosta Powiatu Grójeckiego pan Krzysztof Ambroziak, pan Cezary Kołodziejski Radny Powiatu Grójeckiego, Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Warce Paweł Witkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marzena Jagiełło, obecni rodzice, fundatorzy nowego sztandaru, całe grono pedagogiczne z panią wicedyrektor Anetą Polak i pracownicy szkoły oraz uczniowie klas pierwszych i drugich. Podczas spotkania głos zabrał pan Starosta, życząc wszystkim powodzenia w nowym roku oraz realizacji zamierzonych planów oraz Proboszcz, który także przekazał wiele ciepłych słów całej społeczności szkolnej. Pani dyrektor powitała nowych pedagogów oraz przedstawiła wychowawców aż 6 klas pierwszych: klasy 1TLa – panią Klaudię Skowrońską, klasy 1 TLb – panią Magdalenę Szymańską, klasy 1 TI – panią Beatę Wolską, klasy 1 TG – panią Małgorzatę Pokrzywkę-Kłos, klasy 1 THh – panią Anetę Wodzińską, klasy 1BS – pana Piotra Witana. Szczególnie ciepłe słowa skierowała pani dyrektor do pierwszoklasistów. Podziękowała za to, że obdarzyli oni naszą szkołę zaufaniem i zdecydowali się kontynuować naukę właśnie w murach naszej placówki. Ale podkreśliła także, że to, jaki to będzie rok szkolny, będzie zależało głównie od ich postawy, stosunku do obowiązków szkolnych i motywacji do pracy. Życząc wszystkim powodzenia, pani dyrektor rozpoczęła oficjalnie nowy rok szkolny 2022/2023. Oby był udany dla wszystkich! 🙂