Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2022.

Dziś 29.04.2022r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Uczniowie dwóch klas technikum otrzymali świadectwa i nagrody. Maturzyści pożegnali się ze szkołą i sztandarem. Pani Dyrektor Anna Górnicka podziękowała w swoim przemówieniu nauczycielom za cztery lata pracy z maturzystami, wychowawcom za trud włożony w wychowanie tych młodych ludzi, pracownikom szkoły za codzienną pomoc. Ciepłe słowa skierowała do Rodziców klas maturalnych, dziękując Im za zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Pani Dyrektor wręczyła Pani Magdalenie Szymańskiej nagrodę Dyrektora szkoły za trud wychowawczy i pracę z uczniami. Gościem na dzisiejszej uroczystości był Pan Andrzej Zaręba, który reprezentował Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Gminę Warka. Pan Zaręba odczytał list Pana Starosty Krzysztofa Ambroziaka skierowany do maturzystów. W imieniu Pana Burmitrza wręczył nagrodę Małgorzacie Dobosz dla najlepszego Absolwenta.
Pani Dyrektor Anna Górnicka życzyła maturzystom spełnienia marzeń, trafnych decyzji i połamania piór na maturze.
Młodsi koledzy i koleżanki w swoim przemówieniu pożegnali maturzystów, życząc im sukcesów i powodzenia na egzaminie maturalnym, wręczyli także każdemu drobny upominek.
Maturzyści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz młodszym koleżankom i kolegom.
Ostatnią częścią dzisiejszej uroczytości była akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą przygotowała Pani Dorota Kreczmańska wraz z klasą 3Gthg. Serdecznie dziękujemy 😊
Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, spełnienia marzeń i poukładania życia według własnego planu 😊