Zagraniczne praktyki zawodowe

W dniach od 25 lutego do 26 marca 2018 roku grupa 40-stu uczniów z naszej szkoły realizowała zagraniczne praktyki w Maladze w Hiszpanii. Była to młodzież kształcąca się w zawodzie technik hotelarz i technik logistyk. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w hotelach, restauracjach i firmach logistycznych. Dla części uczniów z klasy trzeciej była to już druga zagraniczna podróż zawodowa. Wyjazd ten był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‑2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.