Zawody na miarę Europy

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw podczas 4-tygodniowych praktyk w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Nasz projekt skierowany jest do uczniów klas hotelarskich, logistycznych, energetycznych i zasad żywienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce. Udział w projekcie jest dla uczestników szansą na pokonanie stereotypów i zdobycie doświadczenia, które ułatwi im poruszanie się po europejskim rynku pracy oraz zachęci ich do mobilności w celu nabycia umiejętności jakimi charakteryzuje się wartościowy pracownik w ich branży czyli doświadczenie i znajomość języka obcego. Wyjazd pierwszej grupy młodzieży odbędzie się w kwietniu 2016 roku, natomiast drugiej grupy, w czerwcu 2016 r. Praktyki zorganizowane będą we współpracy z Training Vision – firmą z Wielkiej Brytanii zajmującą się planowaniem oraz zarządzaniem międzynarodowymi projektami mobilności dla uczniów. Firma ta odpowiedzialna jest za organizację miejsc i przebieg stażu w przedsiębiorstwach w Portsmouth. Projekt realizowany będzie w trzech etapach: przygotowanie uczniów do wyjazdu, odbycie praktyki zawodowej, ewaluacja i upowszechnianie naszych działań w środowisku lokalnym. Koordynatorką przedsięwzięcia jest pomysłodawczyni i autorka projektu Izabela Podworska- nauczycielka przedmiotów hotelarskich.