Podsumowanie projektu „Praktyki bez granic 2”

W dniu 12 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech w ramach projektu „Praktyki bez granic 2” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048010 program „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Uczniowie relacjonowali swój miesięczny pobyt w Rimini. Opowiadali, czego nauczyli się w pracy, jak spędzali czas wolny, a także o zwiedzaniu Florencji i Wenecji.
W ostatniej części uroczystości uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk zawodowych wystawionych przez pracodawców oraz certyfikaty podstawowej znajomości języka włoskiego.