Edukacyjna Sieć Antysmogowa

W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

  • stężenie pyłu PM2,5 wewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły;
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły;
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły;
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe  i prezentowane na stronie www. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca   z ostatnich 60 minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz  stronie internetowej szkoły. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne. Dodatkowo na budynku szkoły instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.