Narodowy Program Czytelnictwa

W Zespole Szkół został złożony  wniosek  i  przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w kwocie 15 tysięcy złotych (12 tys. z programu 3 tys. wkład własny). Pieniądze zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo-kulturalnych, współpraca  z innymi bibliotekami. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 444 pozycje książkowe, nie tylko  o lektury szkolne, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku, ale o książki zgodne  z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzić czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, skłania do dyskusji na temat przeczytanych książek.