Program Poznaj Polskę

Na przełomie maja i czerwca 2022r. nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczkach w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wycieczki te w 80% finansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.  W czasie czterech wycieczek jednodniowych i jednej trzydniowej zwiedziliśmy urokliwy Kazimierz Dolny, Sandomierz, Puławy, Warszawę oraz Kielce. Łącznie we wszystkich wycieczkach wzięło udział 250 uczniów. Miłe wspomnienia zachędziły nas do wzięcia udziału w kontynuacji projektu „Poznaj Polskę” w bieżącym roku szkolnym i planujemy jedną wycieczkę trzydniową i trzy jednodniowe  w ramach otrzymanych na ten cel środków.