Praktyki zawodowe w Hiszpanii czerwiec 2022

 Dzień po przybyciu  do Granady  7 czerwca nasi uczniowie mieli swoją pierwszą rozmowę w sprawie praktyk. Spotkali się z pracodawcami i uzgodnili warunki pracy. Kolejne dni przebiegały już pracowicie- każdy udawał się do swojego zakładu pracy -praktyki w takich  warunkach nie były łatwe – nawet 44 stopnie w cieniu o godz 19:00. Jednak wszyscy dali radę- byliśmy dumni z naszych uczniów . Kilkakrotnie podczas praktyk  odbyły się  wizyty kontrolne w firmach, w których nasi uczniowie pracowali. Po rozmowach z pracodawcami okazało się,  że są oni bardzo zadowoleni z pracy naszej młodzieży.