Business Conference

8 lutego w Zespole Szkół im. 1 PLM „Warszawa” w Warce odbyła się konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu zorganizowana przez naszą placówkę i stowarzyszenie „Dobromocni”. Uczestniczyli w niej: pani wiceburmistrz Teresa Knyzio, wieloletni dyrektor szkoły pan Jan Traczyk, radny powiatu grójeckiego a zarazem absolwent szkoły – pan Grzegorz Górski, radny Warki i również absolwent – pan Jacek Gawroński, panie Bogusława Jakubik oraz Agnieszka Przerwa, przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, dr inż. Lidia Oktaba reprezentująca SGGW oraz licznie zgromadzeni pracodawcy.
Dyrektor Anna Górnicka rozpoczęła konferencję, witając serdecznie wszystkich uczestników. Następnie poprowadziła wykład na temat jednego z nowocześniejszych trendów w biznesie Przemysł 4.0., którego koncepcja jest związana również z edukacją. Mówiła także o niedociągnięciach w obecnym systemie oświaty, roli przedsiębiorcy w szkolnictwie zawodowym oraz o efektach nauki zdalnej. Kierownik szkolenia praktycznego pani Beata Wolska opowiedziała o formalnościach na linii pracodawca – szkoła związanych z praktykami ucznia szkoły branżowej i technikum, o obowiązkach pracodawcy względem praktykanta i roli pracodawcy. Pani Beata przedstawiła też specyfikę nauki w branżowej szkole I stopnia. Kolejnym prelegentem był pan Mateusz Galiński, członek stowarzyszenia i właściciel firmy Creo Plus Sp. z o.o., który opowiedział o pozyskiwaniu funduszy unijnych na cele edukacyjne, ale i na potrzeby firm. Pan Adam Kurowski, prezes stowarzyszenia „Dobromocni” i właściciel firmy Addesigner, przedstawił różne formy prowadzenia praktyk dla uczniów. Pani wicedyrektor Aneta Polak, kolejny prelegent, opowiedziała o kompetencjach wymaganych przez pracodawców na rynku nowoczesnych usług biznesowych. Podkreśliła również rolę pracodawców i współdziałania firm ze szkołą. Następnie głos zabrały Panie Bogumiła Jakubik i Agnieszka Przerwa, które z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy poinformowały o brakach na naszym rynku pracy, o deficytowych zawodach, zmianach w przepisach dotyczących zatrudnienia oraz omówiły współpracę Urzędu Pracy ze szkołą. Ostatnim prelegentem była Pani dr inż. Lidia Oktaba, która opowiedziała o zasadach współpracy SGGW ze szkołami średnimi. Zaproponowała kooperację naszej szkole, z czego oczywiście skorzystaliśmy i Zespół Szkół podpisał stosowne porozumienie, na którym skorzystają głównie uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska. Podczas przerwy kawowej wszyscy uczestnicy konferencji mogli ze sobą swobodnie porozmawiać. Po przerwie odbył się panel dyskusyjny.
Spotkanie okazało się być efektywnym i bardzo potrzebnym. Rozwianych zostało wiele wątpliwości, narodziły się różne nowe rozwiązania i propozycje. Jak ważna i inspirująca była ta konferencja dla wszystkich uczestników podkreślili na koniec pani wiceburmistrz Teresa Knyzio i pan Jan Traczyk. Pogratulowali również pomysłu takiej inicjatywy.
Dziękujemy wszystkim za wartościowe i owocne spotkanie.