„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania…

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania…
Tak jakbyś nie chciała swym
odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
ks. Jan Twardowski