„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W dniu 06 listopada w Zespole Szkół odbyły się dwa spotkania dla uczniów. Pierwsze to warsztaty dla trzech klas z panią Bożeną Janus z Sanepidu. Temat warsztatów to „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w ramach Projektu „Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”.📖🧑‍💼
Drugie spotkanie zostało zorganizowane dla klas maturalnych w ramach Doradztwa zarodowego. Temat spotkania to prezentacja projektu ” Czas dla młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” – „Teraz My – młodzi na rynku pracy”. Utworzony Punkt Doradztwa dla Młodzieży w Urzędzie Powiatowym w Grójcu udziela kompleksowe wsparcie osobom młodym do 30 r.ż. poprzez integrację konkretnych usług z niestandardowymi rozwiązaniami, które ułatwią wejście na rynek pracy. Pomoc obejmować będzie w szczególności:
🌷aktywizację zawodową i poradnictwo zawodowe,
🌷udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia,
🌷doradztwa psychologicznego,
🌷doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
🌷doradztwa w zakresie edukacji,
🌷doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych,
🌷doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.
Wszelkie działania mają służyć w szczególności aktywizacji osób młodych, które ze względu na specyficzne problemy zawodowe i osobiste stanowią szczególną grupę bezrobotnych i poszukujących pracy.
Osoba młoda przez okres pilotażu może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa, dietetyka, trenera osobistego, coacha edukacyjnego aby przygotować się do wkroczenia na rynek pracy.

Kwesta na wareckich cmentarzach

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Warce również postanowili zadbać o ratowanie najstarszych zabytkowych nagrobków na starym wareckim cmentarzu w ramach 11 KWESTY na wareckich cmentarzach – 1 i 2 listopada. Cieszymy się, że młode pokolenia rozumieją potrzebę pomocy i renowacji starych zabytkowych nagrobków i tak chętnie zgodzili się wziąć udział w Kweście. Dziękujemy za każdy grosz.

Wyjazd integracyjny

Dnia 26.10.2023 klasa 1 Technikum Logistycznego wraz z wychowawcą Panem Adamem Wrześniem i Panią Agatą Gabler-Śliwą wybrali się na na wyjazd integracyjny. Uczestnikom dopisywał dobry humor. 😊🙂

#MłodziMająGłos

O zaangażowaniu młodzieży mówi się dużo, ale nie zawsze dobrze. Zadając temu kłam młodzież Zespołu Szkół w Warce wraz z panem Tomaszem Rawskim- radnym Gminy Warka zorganizowała panel dyskusyjny pod hasłem #MłodziMająGłos, na który zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządów Uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Warka. Celem debaty było zastanowienie się, czego brakuje młodym ludziom w naszym mieście, biorąc pod uwagę takie obszary jak:
✅edukacja i kultura
✅czas wolny, rekreacja, sport
✅praca, rozwój zawodowy , biznes
✅polityka i samorząd.
Podczas panelu, prowadzonego przez pana Tomasza Rawskiego, młodzi ludzie pracując w grupach: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ zastanawiali się nad trzema kwestiami:
❔Czego brakowało młodym ludziom w Warce 5 lat temu i co wówczas należało zrobić, aby te problemy rozwiązać;
❔Czego aktualnie brakuje młodzieży w Warce, jakie mają problemy i co należy zrobić;
❔Czego młodzi ludzie mogą potrzebować za 5-10 lat, z jakimi wyzwaniami będą się mierzyć, na które już teraz miasto powinno się przygotować.
W otwartej debacie uczestnicy stworzyli dekalog pomysłów, który zostanie przekazany przez młodzież Burmistrzowi Miasta Warka podczas sesji rady miejskiej.
Spotkanie w ZS Warka obfitowało w bardzo interesujące pomysły, celne uwagi i spostrzeżenia dotyczące naszego miasta. Pokazało ogromne zaangażowanie młodzieży, jej otwartość na pracę w jednostkach samorządowych.
To nie koniec działań młodzieży w ramach #MłodziMająGłos pod czujnym okiem pana Tomasza Rawskiego, ale o tym w kolejnych odsłonach.

„Halloween challenge”

W dniu wczorajszym klasy 1 TI i 1 TG uczestniczyły w „Halloween challenge”. Do wykonania były 3 zadania: 1. Przeczytanie tekstu o historii i tradycjach Halloween oraz poznanie nowego słownictwa; 2. Uzupełnianie luk w „Scary story”; 3. Tłumaczenie kilku przysłów na język angielski i ułożenie hasła „Trick or treat?” (Cukierek albo psikus?)
Jeszcze tylko przebranie i Nasi Uczniowie są gotowi na Halloween 🙂
Happy Halloween!