„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W dniu 06 listopada w Zespole Szkół odbyły się dwa spotkania dla uczniów. Pierwsze to warsztaty dla trzech klas z panią Bożeną Janus z Sanepidu. Temat warsztatów to „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w ramach Projektu „Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”.📖🧑‍💼
Drugie spotkanie zostało zorganizowane dla klas maturalnych w ramach Doradztwa zarodowego. Temat spotkania to prezentacja projektu ” Czas dla młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” – „Teraz My – młodzi na rynku pracy”. Utworzony Punkt Doradztwa dla Młodzieży w Urzędzie Powiatowym w Grójcu udziela kompleksowe wsparcie osobom młodym do 30 r.ż. poprzez integrację konkretnych usług z niestandardowymi rozwiązaniami, które ułatwią wejście na rynek pracy. Pomoc obejmować będzie w szczególności:
🌷aktywizację zawodową i poradnictwo zawodowe,
🌷udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia,
🌷doradztwa psychologicznego,
🌷doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
🌷doradztwa w zakresie edukacji,
🌷doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych,
🌷doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.
Wszelkie działania mają służyć w szczególności aktywizacji osób młodych, które ze względu na specyficzne problemy zawodowe i osobiste stanowią szczególną grupę bezrobotnych i poszukujących pracy.
Osoba młoda przez okres pilotażu może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa, dietetyka, trenera osobistego, coacha edukacyjnego aby przygotować się do wkroczenia na rynek pracy.