#MłodziMająGłos

Czekaliście na kolejną odsłonę #MłodziMająGłos
Oto i ona:
Środa 15.11.2023r. samorządy uczniowskie wareckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych udały się na Uniwersytet Warszawski, gdzie po zwiedzaniu tej zacnej uczelni, odbyło się spotkanie z Samorządem Studenckim UW. Wzbogaceni o nowe pomysły, zainspirowani sposobami przezwyciężania trudności, wracamy działać u nas.
Ogromne podziękowania dla pana Tomasza Rawskiego za możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu.