Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

W piątek 10 listopada 2023 roku w naszej szkole miała miejsca bardzo ważna uroczystość. Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Warce, w obecności Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, wychowawców, rodziców, zaproszonych gości oraz koleżanek i kolegów ze starszych klas, złożyli ślubowanie. To doniosłe wydarzenie zostało poprzedzone wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wystąpieniem Pani Dyrektor Anny Górnickiej, która, kierując swe słowa do uczniów, podkreśliła, że stali się oni teraz pełnoprawnymi członkami społeczności ZS Warka oraz zapewniła, że spotkają się tu z troską, opieką i chęcią współpracy ze strony kadry pedagogicznej: „wierzę, że czas spędzony w szkole da w przyszłości wspaniałe plony.”
Głos zabrali również zaproszeni goście. Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Pani Iwona Stefaniak, życzyła naszym pierwszoklasistom sukcesów i pogratulowała wyboru szkoły oraz przedstawiła krótki rys historyczny związany z Narodowym Świętem Niepodległości. Następnie, wraz z Panią Marzeną Pawłowską ze Stowarzyszenia Warka, podziękowała wolontariuszom z naszej szkoły za zaangażowanie i pomoc w organizacji wielu imprez, w tym pikniku Vivat Pułaski i Światowego Dnia Jabłka 2023. Następnie Panie wręczyły Certyfikaty Wolontariusza oraz podziękowania.
Głos zabrał także mjr 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego Sławomir Szabat, który pogratulował uczniom złożonego ślubowania oraz zaprosił do odwiedzenia Bazy Lotnictwa w Mińsku Mazowieckim.
Tradycją naszej szkoły jest łączenie ślubowania uczniów klas pierwszych z obchodami Święta Niepodległości. Tegoroczny apel przygotowali uczniowie klas: 1TL, 4TL, 2TG, 4TOI, 5TH pod kierownictwem: pani Aldony Rzeźnik, pani Beaty Kacperek i pana Adama Września.