Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół im.1 PLM „Warszawa” a Grupą Żywiec – Browar w Warce.

W dniu 07 grudnia 2023 roku w firmie Browar w Warce odbyło się ważne spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im.1 PLM „Warszawa” w Warce a Grupą Żywiec – Browar w Warce.
Główną ideą porozumienia jest objęcie Patronatu nad szkołą oraz określenie zasad współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla uczniów szkoły uczących się w zawodach: technik spedytor/logistyk, technik ochrony środowiska.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie długotrwała i owocna. Liczymy, że nasi uczniowie odbywając praktyki w firmie Browar nabędą umiejętności praktycznych a ich wiedza sprawi, że będą wykwalifikowaną kadrą na rynku pracy.
Uczniowie będą także mieli możliwość zwiedzania zakładu jak i uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Browar w Warce.
W imieniu szkoły porozumienie podpisała Pani Anna Górnicka – Dyrektor Zespołu Szkół, natomiast ze strony Grupy Żywiec Browar w Warce, Dyrektor Browaru Pan Patryk Cieślik.
Dziękujemy Cezaremu Kołodziejskiemu za pomoc w zorganizowaniu spotkania i w sfinalizowaniu Porozumienia.🙂👏