Edukacyjna Sieć Antysmogowa

W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

  • stężenie pyłu PM2,5 wewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły;
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły;
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły;
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły;
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe  i prezentowane na stronie www. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca   z ostatnich 60 minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz  stronie internetowej szkoły. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne. Dodatkowo na budynku szkoły instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

 „Z Wizyta u Generała Pułaskiego” Projekt Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach tzw. budżetu obywatelskiego nasi uczniowie będą brali udział w wycieczce do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Podczas całodniowej wycieczki uczestnicy zwiedzą pod opieką wykwalifikowanych edukatorów ekspozycję  stałą Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, odbędą spacer przyrodniczy po zabytkowym parku oraz zintegrują się podczas ogniska w towarzystwie animatorów. Zapewniony zostanie im także posiłek z regionalnych produktów oraz pamiątkowe gadżety.

Cyfrowy Powiat

Powiat Grójecki w imieniu szkół w tym Zespołu Szkół w Warce aplikował  w konkursie o grant  „Cyfrowy Powiat” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Celem konkursu jest  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa min. poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

Wniosek został wybrany do dofinasowania i nasza szkoła zostanie wyposażona w  dwanaście komputerów stacjonarnych, laptop dla nauczyciela, oraz switch.

Pozyskany sprzęt zostanie wykorzystany do częściowej modernizacji pracowni oraz do  przeprowadzenia egzaminów zawodowych w naszej szkole.

Projekt Działaj Lokalnie  „ Nasze Patio – Wspólne Dobro”

Konkurs został zrealizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Zespół Szkół pozyskał dotację w wysokości 4000zł na stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu przez uczniów i nauczycieli na przerwach poprzez rewitalizację zieleni pomiędzy szkolnymi budynkami. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności szkolnej do wspólnego działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Projekt Działaj Lokalnie i ekologicznie „Lawendowa Obwodowa”

Konkurs został zrealizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Zespół Szkół pozyskał dotację w wysokości 3000zł na rewitalizacje terenu przy szkole oraz zostanie zorganizowany cykl wykładów i warsztatów  dla uczniów naszej szkoły poświęconych tematyce ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Nowo posadzone przed budynkiem szkoły krzewy i kwiaty ozdobne sprawią, że z każdym rokiem bedziemy oddychali coraz czystrzym powietrzem. Posadzona aleja lawendowa spowoduje, że zapach zachęci motyle, odstraszy komary oraz bedzie relaksować i łagodzić migreny. Główenym celem projektu jest zaangażowanie społeczności szkolnej do wspólnego dzialania na rzecz ochrony środowiska, budowaniu więzi między nimi, wspólnej pracy podczas realizacji projektu., zwiększenie świadomości uczniów, ich rodzicó, jak również nauczycieli i pozostałej społeczności w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki poprawy jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W związku z nowymi nasadzeniami wzrośnie bioróżnorodność gatunkowa roślin, a co za tym idzie, estetyka otoczenia w Zespole Szkół w Warce.

Program Poznaj Polskę

Na przełomie maja i czerwca 2022r. nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczkach w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wycieczki te w 80% finansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.  W czasie czterech wycieczek jednodniowych i jednej trzydniowej zwiedziliśmy urokliwy Kazimierz Dolny, Sandomierz, Puławy, Warszawę oraz Kielce. Łącznie we wszystkich wycieczkach wzięło udział 250 uczniów. Miłe wspomnienia zachędziły nas do wzięcia udziału w kontynuacji projektu „Poznaj Polskę” w bieżącym roku szkolnym i planujemy jedną wycieczkę trzydniową i trzy jednodniowe  w ramach otrzymanych na ten cel środków.

Narodowy Program Czytelnictwa

W Zespole Szkół został złożony  wniosek  i  przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w kwocie 15 tysięcy złotych (12 tys. z programu 3 tys. wkład własny). Pieniądze zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo-kulturalnych, współpraca  z innymi bibliotekami. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 444 pozycje książkowe, nie tylko  o lektury szkolne, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku, ale o książki zgodne  z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzić czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, skłania do dyskusji na temat przeczytanych książek.

Program Erasmus +

Obecny rok w Zespole Szkół w Warce obfitował w wyjazdy zagraniczne, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W maju 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w programie job shadowing w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Celem przedsięwzięcia była obserwacja pracy oraz poznanie zasad funkcjonowania hoteli i restauracji w Grenadzie.

Kolejny etap przypadł na czerwiec, kiedy to na staż zawodowy wyjechało 31 najlepszych uczniów                  z całej szkoły wraz 4 opiekunkami. Do tego wyjazdu zakwalifikowali się uczniowie ze wszystkich zawodów, jakie są nauczane w klasach technikum. Podczas mobilności uczniowie zdobywali umiejętności zawodowe w hotelach, restauracjach, firmach logistycznych, informatycznych, sklepach i przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Zarówno praktykanci jak i pracodawcy byli bardzo zadowoleni ze współpracy.

Ostatnią mobilnością tego projektu był udział nauczyciela hotelarstwa w kursie baristycznym w Portugalii. Szkolenie obejmowało elementy teorii oraz praktyki, a dodatkową korzyścią było szlifowanie języka angielskiego w międzynarodowy środowisku. Zdobycie  umiejętności praktycznych przyczyniło się do zorganizowania Kółka Młodego Baristy, które funkcjonuje już od września                         w Zespole Szkół.

Wszystkie ww. projekty zostały współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, nr umowy-2021-1-PL01-KA121-VET-000012002 i zrealizowane przez Zespół Szkół w Warce.

Partnerem zagranicznym projektu była hiszpańska firma Eurolinks Projects S.L. oraz portugalska WE ARE EuroMob, które  zapewniły naszym uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki odbycia staży w oparciu o bazę renomowanych firm.

Korzyści, jakie odnieśli uczniowie i nauczyciele, to zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, poznanie standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy w zakładach kraju przyjmującego, rozbudzanie swojej innowacyjności i kreatywności na polu zawodowym, rozwijanie umiejętności językowych, ale także nawiązanie nowych znajomości, zapoznanie się z kulturą                           i tradycją innego kraju oraz jak bardzo potrzebną nauką tolerancji.

Obecnie trwają prace związane z  wyjazdem uczniów na zagraniczne praktyki, tym razem do Rimini we Włoszech.

Zdalna Szkoła

Projekty

Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

22 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu na kwotę 99 999,90 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach dofinansowania zostały zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu albo sprzętu, na którym może realizować podstawę programową.

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 r. – 22.10.2020 r.

Wartość projektu: 99.999,90 zł (100% dofinansowania z Unii Europejskiej)

Dofinansowanie projektu z UE: 99.999,90 zł

Szkoły objęte projektem:
• Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec w Grójcu
• Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
• Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
• Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnej nauki.