4Thl 4hotelarz/logistyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 dzi. recep.-2/2 WA 11a zaj. wych. WL 12   lab.mat.p.uz kp 15 d.logist.-1/2 GB 16
pr. hotelar.-2/2 IP 12
2 8:50- 9:35 matematyka kp 15 j.polski SK 26 historia DK 25 matematyka kp 15 Jęz.ang.log.-1/2 AB 9
dzi. recep.-2/2 WA 11a
3 9:45-10:30 religia IG czytelnia religia IG czytelnia chemia AR 4 j.polski SK 26 r_angielski SB 11
4 10:45-11:30 j.angielski SB 10 lab.tr.sped.-1/2 AD 17
dzi. recep.-2/2 WA 7
j.polski SK 26 lab.tr.sped.-1/2 AD 11a
jęz.hot.-2/2 SB 4
transp.-1/2 AD 17
pr. hotelar.-2/2 IP 12
5 11:40-12:25 transp.-1/2 AD 11a
pr. hotelar.-2/2 IP 12
chemia AR 4a lab.tr.sped.-1/2 AD 17
pr. hotelar.-2/2 IP 12
sped.międzyn-1/2 AD 11a
jęz.hot.-2/2 SB 10
fizyka SJ 11
6 12:35-13:20 j.angielski SB 10 wf-1/2 #dn SG1 j.angielski SB 4a fizyka SJ 11 wos PP 22
7 13:30-14:15 sped.międzyn-1/2 AD 17
pr. hotelar.-2/2 IP 12
matematyka kp 15 d.logist.-1/2 GB 16
jęz.hot.-2/2 SB 10
j.rosyjski-1/2 ME 7 lab.tr.sped.-1/2 AD 17
pr.inf.hot.-2/2 TG 8
8 14:20-15:05 Jęz.ang.log.-1/2 AB 9   wf-1/2 #dn SG1   d.logist.-1/2 GB 16
pr.inf.hot.-2/2 TG 8
9 15:10-15:55     wf-1/2 #dn SG1   j.niemiecki-2/2 #mw 14
Obowiązuje od: 2.01.2024
Drukuj plan
wygenerowano 07.01.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum