2Tsh 2spedytor/hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 pods. hotel-1/2 WA 22
ubez.tr.s.-2/2 GO 11
j.polski DD 24     j.rosyjski-1/2 Mj 7
2 8:50- 9:35 pods. hotel-1/2 WA 22
ubez.tr.s.-2/2 GO 16
wf-1/2 WS @
wf-2/2 MS SG2
j.niemiecki-2/2 #ZZ 4a pr. obs.kon.-1/2 IP 12
j.angielski-2/2 BO 11a
geografia Mr 21
3 9:45-10:30 ang. hot.-1/2 AB 9
pr.tr.sp.-2/2 KG 11a
wf-1/2 WS @
wf-2/2 MS SG2
r_angielski-1/2 Ks 14
j.angielski-2/2 BO 4a
pr. obs.kon.-1/2 IP 12
śr. tr.-2/2 AD 17
j.angielski-1/2 Ks 14
r_angielski-2/2 BO 11a
4 10:45-11:30 wf-1/2 WS @
wf-2/2 MS SG2
historia DK 25 pods. hotel-1/2 WA 22
sp.o.kl.sp.-2/2 FI 20
chemia AR 4 ang. hot.-1/2 AB 9
sp.o.kl.sp.-2/2 FI 20
5 11:40-12:25 pr.pięt.-1/2 IP 12
stat.-2/2 GO 17
chemia AR 4 pr. usług-1/2 IP 12
podst. praw-2/2 GO 4a
zaj. wych. Mj 7 j.angielski-1/2 Ks 14
śr. tr.-2/2 AD 17
6 12:35-13:20 informatyka-1/2 JG 22
informatyka-2/2 HN 11
matematyka kp 15 pr. usług-1/2 IP 12
podst. praw-2/2 GO 4a
przedsięb. WA 22 geografia Mr 21
7 13:30-14:15 historia DK 25 j.polski DD 24 pr. usług-1/2 IP 12
podst. praw-2/2 GO 4a
j.rosyjski-1/2 Mj 7 matematyka kp 15
8 14:20-15:05 j.polski DD 24 religia IG czytelnia pr. obs.kon.-1/2 IP 12
pr.tr.sp.-2/2 KG 7
  j.niemiecki-2/2 #ZZ 15
9 0:00- 0:00   religia IG czytelnia pr.pięt.-1/2 IP 12
pr.tr.sp.-2/2 KG 7
   
Obowiązuje od: 27.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 24.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum