22
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WA 2Tsh-1/2 pods. hotel
    JG 1A-1/2 informatyka
PO 2TH rach.handl
2 8:50- 9:35 WA 2Tsh-1/2 pods. hotel
    PW 1THh-1/2 bhp hot.
PO 4PTL-2/2 org. sprzed.
3 9:45-10:30 WA 1THh-1/2 obs.kons.
JG 2TI-1/2 informatyka
PW 1TLA e_dla_bezp
PW 1TG e_dla_bezp
WA 3Thl-2/2 dzi. recep.
4 10:45-11:30 JG 1TI-1/2 informatyka
WA 3Thl-2/2 dzi. recep.
WA 2Tsh-1/2 pods. hotel
WA 3Thl-2/2 dzi. recep.
WA 3TL przedsięb.
5 11:40-12:25 WA 4PTh dzi. recep.
WA 1THh-1/2 org sł. pięt
WA 3TOI przedsięb.
WA 1A przedsięb.
WA 1A przedsięb.
6 12:35-13:20 JG 2Tsh-1/2 informatyka
WA 1THh-2/2 obs. klient.
BO 4GTh j.angielski
WA 2Tsh przedsięb.
WA 2TL przedsięb.
7 13:30-14:15 JG 3TOI-2/2 informatyka
WA 2TI przedsięb.
MP 1TG biologia
  WA 4PTh dzi. recep.
8 14:20-15:05 JG 1THh-2/2 informatyka
WA 1THh zaj. wych.
GO 4PTL-1/2 d.logist.
  WA 1THh-2/2 przed. handl
9 0:00- 0:00     GO 4PTL-1/2 d.logist.
   
Obowiązuje od: 27.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 24.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum