“I oto nadszedł czas rozstania…”

“I oto nadszedł czas rozstania…”- takie słowa już po raz ostatni w murach naszej szkoły wygłosili uczniowie klas maturalnych podczas uroczystego pożegnania absolwentów dnia 28 kwietnia 2023 roku. Tego dnia wręczono świadectwa dla uczniów dwóch klas: Technikum Logistycznego oraz Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego. Nagrodę Burmistrza dla najlepszej absolwentki otrzymała Oliwia Nowicka z klasy 4Th/g.
Ponadto, nasi uczniowie otrzymali wiele innych nagród i wyróżnień, m.in. za Ogólnopolską Olimpiadę Hotelarską, bardzo dobre wyniki w nauce i stuprocentową frekwencję w czteroletnim cyklu kształcenia, osiągnięcia sportowe, wolontariat, działania charytatywne, pracę w Samorządzie Szkolnym, organizację uroczystości szkolnych czy godne reprezentowanie szkoły.
W uroczystym apelu maturzyści pożegnali się ze sztandarem szkoły, przekazując go na ręce młodszych kolegów. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Anna Górnicka podziękowała wszystkim nauczycielom za cztery lata pracy z maturzystami oraz wychowawcom za trud włożony w wychowanie tych młodych ludzi.
Rodzice uczniów klas maturalnych otrzymali nagrody uznania w ramach podziękowania za zaangażowanie w życie klasy i szkoły. W imieniu rodziców głos zabrała Pani Anna Chażyńska, która złożyła ogromne słowa uznania dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Tego dnia Pani Dyrektor wręczyła również Pani Kamili Stępniewskiej oraz Pani Dorocie Kreczmańskiej nagrodę Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości.
Gośćmi na uroczystości byli Pan Jan Madej oraz Cezary Kołodziejski – radni Powiatu Grójeckiego oraz Pani Ewa Wieczorek, która reprezentowała Pana Burmistrza Dariusza Gizkę. List Pana Starosty Krzysztofa Ambroziaka skierowany do maturzystów odczytał Pan Jan Madej oraz dodatkowo złożył od siebie najlepsze życzenia dla naszych absolwentów.
Młodsi koledzy i koleżanki w swoim przemówieniu pożegnali maturzystów wierszem, również życząc im dalszych sukcesów i powodzenia na egzaminie maturalnym. Każdy z absolwentów otrzymał od nich drobny upominek oraz zaproszenie na słodki poczęstunek.
Ostatnią częścią uroczystości była akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą przygotowała Pani Małgorzata Minda wraz z klasą 2TSH.
Uroczystość pożegnania była bardzo wzruszająca. Z pewnością niejednemu zakręciła się łezka w oku. Naszym absolwentom jeszcze raz życzymy połamania piór na maturze, spełnienia marzeń oraz powodzenia w życiu.🍀🙂