Skip to content

Projekty

Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

22 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu na kwotę 99 999,90 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach dofinansowania zostały zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu albo sprzętu, na którym może realizować podstawę programową.

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 r. – 22.10.2020 r.

Wartość projektu: 99.999,90 zł (100% dofinansowania z Unii Europejskiej)

Dofinansowanie projektu z UE: 99.999,90 zł

Szkoły objęte projektem:
• Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec w Grójcu
• Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
• Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
• Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnej nauki.

Sign Up and Start Learning

Skip to content