Ogłoszenie.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce.