Rimini- „Praktyki bez granic”

W dniach od 17 kwietnia do 18 maja 2017 r grupa 32 uczniów z naszej szkoły realizowała w Rimini- „Praktyki bez granic” w ramach „Staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Jest to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są uczniowie z klas Technikum: Hotelarskiego, Logistycznego oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy pracują i realizują swoje programy praktyk w hotelach, restauracjach i firmach.