Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 dla klas pierwszych rozpoczęła się o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała nowych pedagogów oraz przedstawiła wychowawców aż 5 klas pierwszych: klasy 1TL – pana Adama Września, klasy 1 TI – panią Annę Pawelczyk, klasy 1 TGO – panią Dorotę Kreczmańską, klasy 1 THh – panią Kamilę Stępniewską, klasy 1BS – pana Jakuba Staromłyńskiego. Przybyły na uroczystość Pan Cezary Kołodziejski odczytał list od Starosty – Pana Krzysztofa Ambroziaka. Pani Dyrektor ciepło przywitała pierwszoklasistów. Podziękowała za to, że obdarzyli oni naszą szkołę zaufaniem i zdecydowali się kontynuować naukę właśnie w murach naszej placówki. Ale podkreśliła także, że to, jaki to będzie rok szkolny, będzie zależało głównie od ich postawy, stosunku do obowiązków szkolnych i motywacji do pracy. O godzinie 11.00 odbyło się rozpoczęcie dla pozostałych klas. Życząc wszystkim powodzenia, Pani Dyrektor rozpoczęła oficjalnie nowy rok szkolny 2023/2024. Oby był udany dla wszystkich! 🙂