Wsparcie akcji Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia – Jana Pawła II

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. ”
Jan Paweł II

 

 

21 października uczniowie naszej szkoły zorganizowali akcję wsparcia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia – Jana Pawła II. Fundacja prowadzi program stypendialny – stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Uczniowie z klasy 3 TG pod kierunkiem Pani Aldony Rzeźnik upiekli pyszne kremówki, które można było nabyć, wspierając akcję. 🍰Dziękujemy młodzieży z klasy IV THG i 3G za pomoc w dekoracji i obsłudze projektu. Uczniom za dobre serce i życzliwość dla drugiego – potrzebującego. 🙂💓