Daria Tobiasz Finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej odbyła się w dniach 9-12 kwietnia 2018 r. w Kołobrzegu. Głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz pobudzanie ambicji zawodowych.
Po dwóch etapach, do finału dostało się 34 uczniów z całej Polski.
Oprócz finałowych rozgrywek, podczas czterodniowego pobytu w Kołobrzegu, uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje takie jak: wycieczka po Kołobrzegu, zwiedzanie 5-gwiazdkowych hoteli, pokazy przygotowywania oraz degustacja sushi, warsztaty z flambirowania, wykłady na temat nietypowych obiektów hotelarskich na świecie.
Daria jako finalistka jest zwolniona z pisania części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa oraz otrzyma oceny celujące z przedmiotów zawodowych na świadectwie.
Za przygotowanie uczennicy do wszystkich etapów olimpiady odpowiedzialna była nauczycielka przedmiotów hotelarskich Izabela Podworska.
Darii bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.