X Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, która odbyła się 22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Do konkursowych zmagań przystąpili przedstawiciele 5 szkół średnich powiatu grójeckiego z ZSP i LO w Grójcu, z ZSP w Jasieńcu, Nowej Wsi i Warki. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, które dotyczyły sytuacji ekonomicznej kraju, ogólnych informacji o gospodarce Polski i Unii Europejskiej, zasad funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Naszą placówkę reprezentował pięcioosobowy zespół w składzie:
  • Smogur Kamil – kl. IV TL
  • Kapusta Krzysztof – kl. IV TL
  • Skrzypczak Weronika – kl. II TL
  • Gryczka Adrian – kl. II TL
  • Bojarski Marek – kl. IV TL
    opiekun – Hanna Rejnchard i Aneta Wodzińska.

 Na podium stanęła Weronika Skrzypczak, zajmując III miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Zwycięzcy zaś nagrody ufundowane przez  Posła na Sejm RP pana Mirosława Maliszewskiego, który patronuje olimpiadzie od pierwszej edycji, upominki od Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
w Warszawie oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Uczniowie wykazali się znajomością zasad ekonomicznych, procesów gospodarczych, praw rządzących rynkiem, co miejmy nadzieję pozwoli im na podejmowanie właściwych decyzji i  wyborów w dorosłym życiu.
Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom.