Program Erasmus +

Obecny rok w Zespole Szkół w Warce obfitował w wyjazdy zagraniczne, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W maju 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w programie job shadowing w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Celem przedsięwzięcia była obserwacja pracy oraz poznanie zasad funkcjonowania hoteli i restauracji w Grenadzie.

Kolejny etap przypadł na czerwiec, kiedy to na staż zawodowy wyjechało 31 najlepszych uczniów                  z całej szkoły wraz 4 opiekunkami. Do tego wyjazdu zakwalifikowali się uczniowie ze wszystkich zawodów, jakie są nauczane w klasach technikum. Podczas mobilności uczniowie zdobywali umiejętności zawodowe w hotelach, restauracjach, firmach logistycznych, informatycznych, sklepach i przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Zarówno praktykanci jak i pracodawcy byli bardzo zadowoleni ze współpracy.

Ostatnią mobilnością tego projektu był udział nauczyciela hotelarstwa w kursie baristycznym w Portugalii. Szkolenie obejmowało elementy teorii oraz praktyki, a dodatkową korzyścią było szlifowanie języka angielskiego w międzynarodowy środowisku. Zdobycie  umiejętności praktycznych przyczyniło się do zorganizowania Kółka Młodego Baristy, które funkcjonuje już od września                         w Zespole Szkół.

Wszystkie ww. projekty zostały współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, nr umowy-2021-1-PL01-KA121-VET-000012002 i zrealizowane przez Zespół Szkół w Warce.

Partnerem zagranicznym projektu była hiszpańska firma Eurolinks Projects S.L. oraz portugalska WE ARE EuroMob, które  zapewniły naszym uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki odbycia staży w oparciu o bazę renomowanych firm.

Korzyści, jakie odnieśli uczniowie i nauczyciele, to zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, poznanie standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy w zakładach kraju przyjmującego, rozbudzanie swojej innowacyjności i kreatywności na polu zawodowym, rozwijanie umiejętności językowych, ale także nawiązanie nowych znajomości, zapoznanie się z kulturą                           i tradycją innego kraju oraz jak bardzo potrzebną nauką tolerancji.

Obecnie trwają prace związane z  wyjazdem uczniów na zagraniczne praktyki, tym razem do Rimini we Włoszech.