Projekt Działaj Lokalnie i ekologicznie „Lawendowa Obwodowa”

Konkurs został zrealizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Zespół Szkół pozyskał dotację w wysokości 3000zł na rewitalizacje terenu przy szkole oraz zostanie zorganizowany cykl wykładów i warsztatów  dla uczniów naszej szkoły poświęconych tematyce ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Nowo posadzone przed budynkiem szkoły krzewy i kwiaty ozdobne sprawią, że z każdym rokiem bedziemy oddychali coraz czystrzym powietrzem. Posadzona aleja lawendowa spowoduje, że zapach zachęci motyle, odstraszy komary oraz bedzie relaksować i łagodzić migreny. Główenym celem projektu jest zaangażowanie społeczności szkolnej do wspólnego dzialania na rzecz ochrony środowiska, budowaniu więzi między nimi, wspólnej pracy podczas realizacji projektu., zwiększenie świadomości uczniów, ich rodzicó, jak również nauczycieli i pozostałej społeczności w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki poprawy jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W związku z nowymi nasadzeniami wzrośnie bioróżnorodność gatunkowa roślin, a co za tym idzie, estetyka otoczenia w Zespole Szkół w Warce.