Projekt Działaj Lokalnie  „ Nasze Patio – Wspólne Dobro”

Konkurs został zrealizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Zespół Szkół pozyskał dotację w wysokości 4000zł na stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu przez uczniów i nauczycieli na przerwach poprzez rewitalizację zieleni pomiędzy szkolnymi budynkami. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności szkolnej do wspólnego działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A.